preloader

Etapy Programu

Koniecznie zapoznaj się
Etapy i cele programu Zasadniczym celem programu pracy ośrodka jest niesienie skutecznej pomocy ludziom uzależnionym w wyjściu z problemu oraz przygotowanie ich do prowadzenia trzeźwego życia poza ośrodkiem.
 

Realizacja Programu


Realizacja projektu odbywa się poprzez kompleksowe i skoordynowane oddziaływanie resocjalizacyjno-terapeutyczne na rezydentów, obejmujące społeczność terapeutyczną, terapię zajęciową, indywidualną, grupową, wychowawstwo, arteterapię i duszpasterstwo.
 

Czas trwania resocjalizacji


Terapia w Ośrodku podzielona jest na 2 etapy: wstępna - 3 miesiace; pogłębiona - 3 miesiące. Jest możliwość ukończenia programu podstawowego po 3 miesiacach. Po ukończeniu 6 miesięcy (terapii wstępnej i pogłębionej), istnieje mozliwość kontynuacji pobytu w ośrodku na etapie radaptacyjnym-hostelowym, celem utrwalenia osiagniętych efektów terapeutycznych oraz podjęcia pracy zarobkowej lub edukacji.

Ośrodek jest otwarty dla wszystkich chętnych, niezależnie od światopoglądu czy wyznania, ale pomoc oferowana odwołuje się do chrześcijańskich standardów i skorzystanie z niej powinno być całkowicie dobrowolne.
Etapy - Terapia podstawowa (3-mce)
- wykazanie motywacji do terapii, zapoznanie się z regulaminem i zasadami Ośrodka
- akceptacja i przestrzeganie panujacych zasad w ośrodku
- nabywanie umiejętności udzielania informacji zwrotnej oraz gotowość na jej przyjęcie
- wyjście poza teren Ośrodka  - po 1,5 miesięcznym pobycie
- odwiedziny najbliższej rodziny - po 1,5 miesięcznym pobycie
- ograniczony dostęp do osobistego telefonu komórkowego (codzienny dostęp do telefonu ogólnodostępnego)

 
Terapia pogłębiona (3-mce)
 
- zaangażowanie się w życie Ośrodka
- budowanie wewnętrznej motywacji do dalszego zdrowienia
- gotowość na podejmowanie funkcji i zadań
- rozwijanie umiejętnosci komunikacji interpersonalnej
- stawanie w miejscu odpowiedzialności (np; dokładność, punktualność, sumienność, pomoc innym)
- nabywanie umiejętności radzenia sobie z przeżywanymi emocjami
- wyjście poza teren ośrodka według ustalonego harmonogramu 
- przepustki celowe lub warunkowe - według ustaleń z terapeutą
- odwiedziny nabliższej rodziny - według ustaleń z terapeutą prowadzącym 
- dostęp do telefonu komórkowego według określonego harmonogramu (po 4,5 miesiąca terapii)
 
Readaptacja - Hostel (3-6 miesiecy)
 
- podjęcie pracy zarobkowej
- regulowanie spraw karnych i finnasowych
- dostęp do telefonu komórkowego bez ograniczeń 
- przepustki wedłg ustaleń z terapeutą
- możliwość posiadania komputera, tabletów lub innych urządzeń - wyłącznie za zgodą pracowników ośrodka 
- usamodzielnienie się w obszarze finansów 
- HALT - spędzanie czasu wolnego
- planowanie i precyzowanie celów po opuszczeniu ośrodka 

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra