preloader

Pracownicy

Poznajmy się

mgr Oksana Wasilewska

Specjalista Psychoterapii Uzależnień SP/1744/2020
Pedagog specjalny

Dyrektor – akt powołania zgodnie z & 16 Prawa Wewnętrznego KZ od 5 grudnia 2006 r. – powołanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w RP diakonisa DK 117 – KZ, akt powołania od 7 listopada 2006 r. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie - Specjalista Psychoterapii Uzależnień SP/174/2020.  Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Janowicach Wielkich Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Janowicach Wielkich. Certyfikat z Centrum Działań Profilaktycznych, Gdów 2015 r. – Szkolenie dla Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Instytut Humanistyczny, Wałbrzych; pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, specjalność: resocjalizacja. Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wrocław; pedagogika specjalna-resocjalizacja (uzupełniające magisterskie) Certyfikat Poradnictwa i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi „PTS” – akredytacja Uniwersytetu Gloucestershire w Wielkiej Brytanii Kurs w zakresie przeciwdziałania narkomanii, Ostrów Wlkp. Certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień nr 121/2012 „Nowe narkotyki i substancje zastępcze” Certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień nr 45/2013 Zjawisko i jego społeczno- psychologiczne implikacje – świat gier komputerowych – Modelowanie relacji „Dziecko w cyberprzestrzeni” Szkolenie w Instytucie Rozwoju Osobistego KOAH – 2014 r. Głogów Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, o/Katowice – Uzależnienia behawioralne – teoria i ćwiczenia praktycznych umiejętności z uwzględnieniem metody Dialogu Motywującego; Szkolenie 8/HE/2017 r.

Pastor Jarosław Wasilewski

Instruktor Terapii Uzależnień IP/0669

Certyfikat Poradnictwa i Opieki Nad Osobami Uzależnionymi nr.029/2007– PTS „Life For The World Trust”, kurs akredytowany w Wielkiej Brytanii
Certyfikat Instruktora Terapii Uzależnień (nr certyfikatu IP/0669\2012. Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.
Certyfikat Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień nr 121/2012 (warsztaty medyczne); „Nowe narkotyki i substancje zastępcze”
Certyfikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć” 2015
Interwencja medyczna wobec pacjenta doświadczającego szkód alkoholowych – U. M. W.D. Wrocław
Podyplomowe Studium Informatyczne – Wrocław
Seminarium Teologiczne – Ustroń
Szkolenie w Instytucie Rozwoju Osobistego KOAH – 2014 r. Głogów

 

Pastor prezb. Marek Tomczyński

Duszpasterz - Wykładowca

Członek Naczelnej Rady KZ
Seminarium Biblijne w Ustroniu
1984-1988: Kaznodzieja Zboru w Inowrocławiu
1988-2008: Pastor Zboru w Janowicach Wielkich
1993-2001: Dyrektor Misji „Nowa Nadzieja”
1993-2006: Dyrektor Ośrodka „Nowa Nadzieja”
od 2007: Pastor Zboru „Anastasis” w Legnicy

dr Anetta Pereświet- Sołtan

Psycholog, Pedagog

Psycholog społeczny i pedagog. Adiunkt Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Trener biznesu, coach menagementu.
Specjalistka w zakresie psychologii zarządzania i organizacji oraz komunikacji interpersonalnej.
Absolwentka studium socjoterapii. Współwłaścicielka projektu Era Psyche, zajmującego się podnoszeniem jakości życia.
Dyrektor ds. szkoleń w Firmie HR Projekt. Autorka lub współautorka wielu projektów szkoleń indywidualnych oraz grupowych dla firm o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.  
Autorka artykułów naukowych, komentator wydarzeń społecznych w mediach ogólnopolskich i lokalnych. 

 

mgr Robert Tępiński

Doradca merytoryczno-techniczny
Duszpasterz -Wykładowca

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diakon KZ, D-600/152/13 – świadectwo ordynacji 2014 r.
Seminarium Teologiczne w Ustroniu
Szkolenie w Instytucie Rozwoju Osobistego KOAH – 2014 r. Głogów

Marek Augustyn

Wychowawca
Asystent Terapii Zajęciowej

Szkolenie dla osób pracujących wśród ludzi uzależnionych i zmarginalizowanych – „Projekt Izajasz 61”
Kurs nr 6/2013 r., „Życie osobiste a służba”
Kurs nr 30/2013 r., „Alkoholik i jego rodzina”
Kurs nr 57/2013 r., „Współczesne narkotyki”
Kurs nr 12/2014 r., „Nawroty w uzależnieniach”
Szkolenie w Instytucie Rozwoju Osobistego KOAH – 2014 r. Głogów
 

 

Roman Muszkalski

Asystent Terapii Zajęciowej
Wychowawca

 

 

Wolontariusze

Marcin Matujza

Wolontariusz

Certyfikat Poradnictwa i Terapii Osób Uzależnionych – Wyższa Szkoła Teologiczna w Warszawie
Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie – licencjat teologii
Ordynowany diakon KZ – lipiec 2018 r. 
Dyrektor oddziału Misji „Nowa Nadzieja” w Kamiennej Górze
Instytu Rozwoju Osobistego KOAH – Głogów, 2014 r. 
Działacz w międzynarodowej koalicji przeciwko Nadużywaniu Środków Nadużywających i Uzależnieniu ISAAC

Waldemar Chudziak

Wolontariusz

Działalność dziennikarska:
– W latach 1996-2016 w TVP SA (reportażysta, dokumentalista, prezenter, wydawca programów informacyjnych, m.in. „Faktów” TVP Wrocław i „Panoramy” TVP 2).
Działalność PR:
– KGHM Polska Miedź SA
– Dolnośląski Fundusz Rozwoju
– Gitarowy Rekord Guinessa we Wrocławiu
– Mobile Climate Control
– Urząd Gminy w Łagiewnikach.
Działalność akademicka (w zakresie dziennikarstwa, zarządzania w mediach, komunikacji wizerunkowej, PR):
– Uniwersytet Wrocławski
– Dolnośląska Szkoła Wyższa
– SWPS w Warszawie
– Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

 

Mirosław Kozieł

Wolontariusz

Pastor Kościoła Chrystusowego w Społeczność Chrześcijańska Katowice Absolwent WSTS w Warszawie - Kierunek Przywództwo Chrześcijańskie Kurs Poradnictwa i Opieki nad Osobami Uzależnionymi - Certyfikat Nr PL07 - 2009 r. Szkolenie dla Duchownych w ramach Narodowego Programu Zdrowia oraz PARPA w zakresie motywowania do podjęcia leczenia osób uzależnionych oraz do poszukiwania wsparcia psychologicznego dla członków ich rodzin - 2017 r. Dyplomowe Studia Biblijne, kierunek Teologia, Chrześcijański Instytut Biblijny w Warszawie - 2004 r.

Jakub Skiba

Wolontariusz

Absolwent, neofita, informatyk, biznesmen (własna działalnosc), w trakcie nauki w Ustrońskim Seminarium Teologicznym.

 

Paweł Luśnia

Wolontariusz

Absolwent

 

powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra