preloader

Pobyt w Ośrodku

Koniecznie zapoznaj się
Pobyt w Ośrodku Działamy jako jednostka samofinansującą się. 

Koszt terapii wynosi 95 zł/osobodzień. 

Rozliczenia kosztów za pobyt prowadzone są według okresu rozliczeniowego od daty przyjazdu.
Wpłaty prosimy dokonywać na  poniższe konto bankowe
tytułem: darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze  (imię, nazwisko rezydenta)

konto bankowe:
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
PL 14 1940 1076 3095 8360 0000 0000

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 14 1940 1076 3095 8360 0000 0000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR

Wpłaty za pobyt mogą być dokonywane drogą elektroniczną lub w formie gotówkowej w biurze Ośrodka. 

Prosimy o krótkie, pisemne zobowiązanie dotyczące  pokrycia kosztów pobytu danej osoby w tutejszym Ośrodku. 
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra