preloader

Pobyt w Ośrodku

Koniecznie zapoznaj się
Pobyt w Ośrodku Działamy jako jednostka pozarządowa i samofinansującą się.
Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2021 r. koszt terapii wyniesie 45zł/dzień
W skali miesiąca przy 30 dniowym pobycie - 1350zł/mc, 31 dniowym pobycie - 1395,00 zł/mc.
Do końca grudnia 2020 r., koszt terapii utrzymuje się w kwocie 40zł/dzień. 

Wpłaty prosimy dokonywać na  poniższe konto bankowe
tytułem: darowizna na cele charytatywno-opiekuńcze  (imię, nazwisko rezydenta)

konto bankowe:
CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A.
Pl. Orląt Lwowskich 1
53-605 Wrocław
PL 14 1940 1076 3095 8360 0000 0000

Dane do przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 14 1940 1076 3095 8360 0000 0000
BIC/SWIFT: AGRIPLPR

Za pierwszy miesiąc pobytu pobierana jest kwota w formie gotówkowej w dniu przyjęcia lub za pomocą okazania potwierdzenia wpłaty na konto. Kolejne wpłaty mogą być dokonywane drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście w biurze Ośrodka.

Prosimy o krótkie, pisemne zobowiązanie dotyczące  pokrycia kosztów pobytu danej osoby w tutejszym Ośrodku. 
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra