preloader

Zasady przyjęcia do ośrodka

Koniecznie zapoznaj się
                                         
SZANOWNI PAŃSTWO,
W ZWIĄZKU Z OGŁOSZONYM STANEM EPIDEMI W NASZYM KRAJU, DBAJĄC
O BEZPIECZEŃSTWO NASZYCH PACJENTÓW I PRACOWNIKÓW, UPRZEJMIE INFORMUJEMY, IŻ PRZYJĘCIA DO OŚRODKA ODBYWAJĄ SIĘ NORMALNIE JEDNAK OBOWIĄZUJĄ OKREŚLONE PROCEDURY. 
 
1. Osoba zgłaszająca chęć podjęcia terapii w naszym ośrodku, skłąda pisemne oświadczenie, iż w ciągu ostatnich 14 dni nie wystąpiły u niej objawy takie jak, kaszel, gorączka, duszność, katar, o niezdiagnozowanym podłożu. 
2. W ciagu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobami o ppotwierdzonym zakażeniu COVID 19.
3. Nie jest objęty kwarantanną w warunkach domowych lub nie przebywa z osobami na kwarantannie. 
4. Przed przyjazdem do ośrodka, po uprzednim ustaleniu terminu, osoba zobowiązana jest zmierzyć temperaturę, która zostanie powtórnie zbadana w dniu przyjęcia.
5. Ze względów bezpieczeństwa, nie będzie możliwości wejscia do budynku osobom towarzyszącym. 
6. W miarę możliwości płatność prosimy regulować drogą elektroniczną.  W dniu przyjazdu dostarczyć potwierdzenie wpłaty.
7. Prosimy o posiadanie maseczki zakrywajacej usta i nos. Przed wejściem do ośrodka prosimy zdezynfekować dłonie środkiem odkażającym, znajdujacym się w recepcji ośrodka. 

    Zasady przyjęcia do ośrodka

- Zapoznanie się z regulaminem Ośrodka (kliknij aby zobaczyć)
- Wypełnienie karty zgłoszenia i jej podpisanie
- Telefoniczne ustalenie z Ośrodkiem dnia i godziny przyjazdu
- Ukończone 18 lat. Górna granica wieku do 60 r.ż. 
- Terapia prowadzona jest wyłącznie dla mężczyzn. 
- Dobrowolna decyzja o podjęciu terapii.
- Posiadanie aktualnego ubezpieczenia (w razie potrzeby konsultacji lekarskiej). Ośrodek nie podlega pod NFZ. Jest jednostką samofinansujacą się.
- W przypadku leczenia specjalistycznego, prosimy o dołączenie kopii dokumentów w dniu przyjęcia.
- W dniu przyjazdu wymagana jest wpłata za pierwszy miesiąc pobytu z góry (gotówka, konto – potwierdzenie przelewu)
- Wymagana jest trzeźwość w dniu przyjazdu! Ośrodek nie prowadzi detoksu (odtrucia).
- Osoby w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem substancji psychoaktywnych nie zostaną przyjęte. 
- Wymagana jest pisemna deklaracja finansowania pobytu (rodzina, sponsor) lub decyzja z Opieki Społecznej.
- Ośrodek nie przyjmuje osób z podwójną diagnozą. 
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra