preloader

Regulamin

Ośrodek "Nowa Nadzieja"

 

 1. Zakazane jest stosowanie agresji: słownej (grożenie, zastraszanie, krzyk, wyzwiska) i fizycznej. Za jej użycie grozi natychmiastowe usunięcie.
 2. Na etapie wstępnym i pogłębionym, zakazane jest posiadanie: radia, tabletów, komputerów, telewizorów, odtwarzaczy wszelkiego typu itp. Wyżej wymienione przedmioty przy przyjęciu będą deponowane.
 3. Na etapie wstępnym, zakazane jest posiadanie telefonów komórkowych. Przy przyjęciu będą deponowane. Ośrodek posiada ogólnie dostępny telefon. Do codziennego użytku jest telefon ogólnodostępny. Telefon komórkowy można posiadać na terapii pogłębionej. 
 4. Udział w spotkaniach, nabożeństwach, posiłkach jest obowiązkowy. W razie potrzeby należy uzyskiwać zezwolenie na nieobecność.
 5. Zakazane jest posiadanie i używanie napojów alkoholowych ( w tym wód toaletowych i perfum zawierających alkohol) oraz narkotyków, dopalaczy, napojów ,,energetyzujących”itp. Za ich posiadanie lub używanie grozi natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.
 6. Zakazane jest posiadanie leków (wyjątek maści, inhalatory). Leki zostają deponowane i wydawane o ustalonych godzinach.
 7. Opuszczenie Ośrodka wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu Ośrodka grozi wydaleniem. Wyjścia poza teren Ośrodka na terapii podstawowej przysługuje po 1,5 m-cu pobytu. 
 8. Odwiedziny osób spoza Ośrodka przysługują po 1,5 m-cu pobytu, po uprzednim ustaleniem z terapeutą. 
 9. Wszelkie przesyłki pocztowe dla rezydentów są kontrolowane przez pracownika w obecności rezydenta.
 10. Z chwilą przyjęcia do Ośrodka pracownik kontroluje rzeczy osobiste przywiezione przez rezydenta pod kątem posiadanych leków, alkoholi, narkotyków, dopalaczy oraz przedmiotów niedozwolonych. Jeżeli rezydent będzie w posiadaniu substancji psychoaktywnych lub rzeczy niedozwolonych, zostaną one zutylizowane.
 11. Pracownicy Ośrodka zastrzegają sobie możliwość kontroli pokoi rezydentów w dowolnym czasie oraz dokonania pomiarów na obecność alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych.
 12. Utrzymywanie czystości w pokoju i higieny osobistej jest obowiązkiem każdej osoby znajdującej się w Ośrodku.
 13. Rezydent zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za leczenie rezydenta).
 14. Wykonywane zadania lub czynności, w ramach ergoterapii mają charakter nieodpłatny.
 15. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zachowań rezydenta, narażających siebie i innych na niebezpieczeństwo. Dotyczy to: zachowań ryzykownych, nieprzemyślanych, infantylnych, niedostosowania się do zaleceń pracownika, nie konsultowanych z pracownikiem.
 16. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samowolne podejmowanie czynności lub zachowanie rezydenta w Ośrodku i na jego terenie, bez uprzedniej konsultacji i zgody Pracownika.
 17. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem Ośrodka.
 18. W Ośrodku istnieje możliwość odpłatnego ubezpieczenia od wypadków na czas pobytu. Rezydent w każdej chwili może dobrowolnie zgłosić taką gotowość do pracownika Ośrodka.
 19. W przypadku przedterminowego wyjazdu z ośrodka w godzinach popołudniowych, depozyt można odebrać w dniu następnym, w godzinach pracy biura. W przypadku zgłoszenia wyjazdu rano na społeczności – depozyt będzie można odebrać w tym samym dniu.
 20. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00
 21. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
W przypadku rezygnacji rezydenta z dalszego udziału w programie lub przy dyscyplinarnym usunięciu z Ośrodka wpłacone dofinansowanie nie ulega zwrotowi.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu terapeutycznego w tutejszym Ośrodku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, zgodnie z art. 6 ust. 1., a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra