preloader

Regulamin

Ośrodek "Nowa Nadzieja"

 

 1. Rozmowy i działania powinny charakteryzować się pozytywnym stosunkiem do Boga i nie mogą wywierać negatywnego wpływu na innych.
 2. Obowiązuje zakaz „luźnych” rozmów o przeszłości związanej z uzależnieniem, oraz nawiązywanie relacji emocjonalnych z osobami płci przeciwnej.
 3. Zakazane jest stosowanie agresji: słownej (grożenie, zastraszanie, krzyk, wyzwiska) i fizycznej. Za jej użycie grozi natychmiastowe usunięcie.
 4. Na etapie 0-3, zakazane jest posiadanie: radia, tabletów, komputerów, telewizorów, odtwarzaczy wszelkiego typu itp. Wyżej wymienione przedmioty przy przyjęciu będą deponowane.
 5. Na etapie 0-2, zakazane jest posiadanie telefonów komórkowych. Przy przyjęciu będą deponowane. Ośrodek posiada ogólnie dostępny telefon.
 6. Udział w spotkaniach, nabożeństwach, posiłkach jest obowiązkowy. W razie potrzeby należy uzyskiwać zezwolenie na nieobecność.
 7. Zakazane jest posiadanie i używanie napojów alkoholowych ( w tym wód toaletowych i perfum zawierających alkohol) oraz narkotyków, dopalaczy, napojów ,,energetyzujących”itp. Za ich posiadanie lub używanie grozi natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.
 8. Zakazane jest posiadanie i używanie papierosów. Za ich posiadanie lub używanie grozi natychmiastowe wydalenie z Ośrodka.
 9. Zakazane jest posiadanie leków (wyjątek maści, inhalatory). Leki zostają deponowane i wydawane o ustalonych godzinach.
 10. Opuszczenie Ośrodka wymaga uprzedniego zezwolenia. Samowolne opuszczenie terenu Ośrodka grozi wydaleniem.
 11. Odwiedziny osób spoza Ośrodka za uprzednią zgodą, dotyczą rezydentów od 2 etapu.
 12. Wszelkie przesyłki pocztowe dla rezydentów są kontrolowane przez pracownika w obecności rezydenta.
 13. Z chwilą przyjęcia do Ośrodka pracownik kontroluje rzeczy osobiste przywiezione przez rezydenta pod kątem posiadanych leków, alkoholi, narkotyków, dopalaczy, nikotyny oraz przedmiotów niedozwolonych. Jeżeli rezydent będzie w posiadaniu substancji psychoaktywnych lub rzeczy niedozwolonych, zostaną one zutylizowane.
 14. Pracownicy Ośrodka zastrzegają sobie możliwość kontroli pokoi rezydentów w dowolnym czasie oraz dokonania pomiarów na obecność alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych.
 15. Utrzymywanie czystości w pokoju i higieny osobistej jest obowiązkiem każdej osoby znajdującej się w Ośrodku.
 16. Rezydent zobowiązany jest do posiadania aktualnego ubezpieczenia zdrowotnego (Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za leczenie rezydenta).
 17. Wykonywane zadania lub czynności, w ramach ergoterapii mają charakter nieodpłatny.
 18. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zachowań rezydenta, narażających siebie i innych na niebezpieczeństwo. Dotyczy to: zachowań ryzykownych, nieprzemyślanych, infantylnych, niedostosowania się do zaleceń pracownika, nie konsultowanych z pracownikiem.
 19. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za samowolne podejmowanie czynności lub zachowanie rezydenta w Ośrodku i na jego terenie, bez uprzedniej konsultacji i zgody Pracownika.
 20. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające poza terenem Ośrodka.
 21. W Ośrodku istnieje możliwość odpłatnego ubezpieczenia od wypadków na czas pobytu. Rezydent w każdej chwili może dobrowolnie zgłosić taką gotowość do pracownika Ośrodka.
 22. W przypadku przedterminowego wyjazdu z ośrodka w godzinach popołudniowych, depozyt można odebrać w dniu następnym, w godzinach pracy biura. W przypadku zgłoszenia wyjazdu rano na społeczności – depozyt będzie można odebrać w tym samym dniu.
 23. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00
 24. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie zmiany w regulaminie.
W przypadku rezygnacji rezydenta z dalszego udziału w programie lub przy dyscyplinarnym usunięciu z Ośrodka po upływie 14 dni, wpłacone dofinansowanie nie ulega zwrotowi.  Jeżeli rezydent zrezygnuje z terapii lub zostanie usunięty przed upływem 14 dni (lub w tym samym dniu) to z wpłaty zostanie potrącony koszt przyjęcia w wysokości 100 zł wraz z doliczeniem kosztów za każdy dzień pobytu w Ośrodku  – do dnia wyjazdu włącznie. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procesu terapeutycznego w tutejszym Ośrodku (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922, zgodnie z art. 6 ust. 1., a Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.)

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra