preloader

Ochrona danych osobowych

RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit., a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych i w związku z przetwarzaniem danych osobowych, informujemy, iż 
Państwa dane osobowe zawarte w dokumentach przyjęcia, pracach terapeutycznych, wewnętrznych grafikach, formularzach, poczcie elektronicznej służą wyłącznie do weryfikacji i przebiegu procesu terapeutycznego w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych „Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich, z siedzibą przy ulicy Sportowej 5, Tel. 75/75 15 166, e-mail: misjann@o2.pl, który zgodnie z dniem 25.05.2018 r., jest administratorem Państwa danych osobowych,  reprezentowanym przez dyrektor, mgr Oksanę Wasilewską. Ośrodek jest integralną częścią Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce z siedzibą w Warszawie, ul. Sienna 68/70. 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Regulaminem Kościoła Zielonoświątkowego dotyczącego ochrony danych osobowych z dnia 18 kwietnia 2018 r., informujemy, że Przewodniczącym KODO pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych; kontakt: 601 165 958, dudzinskid@gmail.com 
 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia danego procesu lub znajdą się w archiwum przez okres 5 lat od momentu zakończenia pobytu.

Zachowane jest prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 

Cofnięcie zgody może nastąpić na podstawie wypełnienia oświadczenia o cofnięciu zgody i przedstawienie
w siedzibie placówki lub wysłanie pocztą tradycyjną/ drogą elektroniczną na adres: misjann@o2.pl 
 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do możliwości współpracy z naszą Placówką. Nie podanie danych osobowych będzie traktowane jako zakończenie procesów zawartych w oświadczeniu.


Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcom Pana/Pani danych osobowych będą tylko upoważnione podmioty na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów (sądy, banki, prokuratura, policja, kuratorzy, instytucje pomocowe, urzędy samorządowe, urzędy pracy itp.)


Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 

W efekcie dobrowolnego wysłania wiadomości ze strony internetowej nowanadzieja.pl, Państwa adresy email przechowywane są na stronie/platformie www.home.pl, która działa zgodnie z  wymaganiami europejskimi.

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra