preloader

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DEFINICJE
ADMINISTRATOR – CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „NOWA NADZIEJA”
W JANOWICACH WIELKICH UL. SPORTOWA 5, NIP 6111628118
UŻYTKOWNIK/KLIENT – każda osoba fizyczna odwiedzająca stronę www.nowanadzieja.pl lub korzystająca choćby z jednej oferowanych przez Administratora usług.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
POLITYKA – niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Mając na uwadze poufność danych i ochronę prywatności osób korzystających z naszych usług stanowi to dla nas kwestią priorytetową. W związku z tym w trosce o bezpieczeństwo ich danych oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, Administrator ustanowił politykę określającą zasady dotyczące sposobu przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

ADMINISTRATOR
Administratorem danych osobowych jest :CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „NOWA NADZIEJA” W JANOWICACH WIELKICH UL. Sportowa 5 tel. 75 75 15 166, NIP 6111628118. CHRZEŚCIJAŃSKI OŚRODEK DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH „NOWA NADZIEJA” W JANOWICACH WIELKICH jest integralna częścią Kościoła Zielonoświątkowego w RP z siedzibą w Warszawie ul. Sienna 68/70. Kościół Zielonoświątkowy prowadzi politykę ochrony danych osobowych zgodną z Dyrektywą Europejską przez Regulamin Ochrony Danych Osobowych przez powołanie Komisji Ochrony Danych Osobowych, gdzie Przewodniczący tej Komisji jest Inspektorem Ochrony Danych.

CZYM SĄ DANE OSOBOWE?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszego Wydawnictwa, takimi danymi są: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mailowy, adres IP, numer telefonu.
Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach .

PODSTAWA I CEL PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z prawem i przepisami RODO.
Celem przetwarzania danych jest realizacja usług i terapii w celu ich realizacji. W ramach umów zawartych oraz w celu obsługi reklamacji. W ramach prawnie uzasadnionych interesów poprzez oferowanie usług, w celach marketingowych, w celach administracyjnych i pracowniczych.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Administrator gromadzi i przetwarza następujące dane osobowe:
-informacje uwierzytelniające służące rejestracji i logowaniu,
-podstawowe dane osobowe: imię, nazwisko, adres, numer dowodu osobistego, pesel, numer konta bankowego w celu zawarcia lub realizacji umowy, a także świadczenia usług.
-dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail, dane z formularza kontaktowego,
-dane o płatnościach,
-dane identyfikujące płatnika: imię i nazwisko adres, lub nazwa firmy, adres siedziby, NIP niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
-w przypadku zawarciu lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego przez Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: obsługi pacjentów, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przysługujących Administratorowi, lub do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
Uprawnienia osoby, której dotyczą dane osobowe:
-prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
-prawo do sprostowania danych, ich aktualizacji, gdy tego wymaga prawo,
-prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
-prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora.
-prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w przypadku Administratora jest Przewodniczący Komisji Ochrony Danych Osobowych w Kościele Zielonoświątkowym w RP.
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE
Podczas korzystania ze strony www.nowanadzieja.pl automatycznie rejestrowane są dane dotyczące aktywności użytkownika takich jak: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.
Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z serwerem (lub serwerami) jest zaszyfrowana i odbywa się z użyciem protokołu SSL(Secure Socket Layer).

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH
Wszelkie sprawy, zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych można zgłaszać do Administratora:
-wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@nowanadzieja.pl
-listownie na adres: 58-520 Janowice Wielkie ul. Sportowa 5.

Zdecydowałeś się na terapię ? Zgłoś się do nas!

Przejdź do formularza kontaktowego
powrót
Gdzie jesteśmy ?

Copyright © 2019 Nowa Nadzieja. Wszystkie prawa zastrzeżone

strony internetowe hotelowe karpacz szklarska wrocław jelenia góra